70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Брея

Анотація

Відомий фахівець у галузі гетерогенного кислотно-основного каталізу доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Вікторович Брей народився 28 жовтня 1953 р. у с. Ільгов Чернігівської області. Після навчання на хімічному факультеті Московського державного університету (1971—1976) закінчив у 1981 р. аспірантуру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. З 1982 по 2003 р. працював в Інституті хімії поверхні НАН України старшим науковим співробітником та заступником директора. Після захисту докторської дисертації, в 2003 р., перейшов до Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України на посаду завідувача відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу. У 2005 р. йому присвоєно звання професора, в 2009 р. обрано членом-кореспондентом НАН України (каталіз). З 2017 р. він є директором Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

В останні 20 років дослідження В.В. Брея спрямовані на розроблення нових каталітичних процесів для потреб хімічної промисловості України. Зокрема, спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс» створено нову НРРОа-технологію одержання пропіленоксиду з пропілену та пероксиду водню, яку реалізовано в 2020 р. на установці потужністю 2000 т/рік на ТОВ «Карпатнафтохім» (м. Калуш). У його науковому доробку також нові процеси переробки поновлюваних ресурсів — одержання біодеструктуючого лактиду на основі біодизельного гліцерину, синтезу етилацетату, 1,1-діетоксиетану та бутанолу з біоетанолу та ін. Інтерес для спеціалістів становлять вперше виміряні ним значення функції кислотності Гаммета для ряду твердих оксидів за підвищених температур (до 200 °С).

В.В. Брей — автор понад 170 наукових статей та 30 патентів. У 1995—2018 рр. був одним з організаторів 16 українсько-польських симпозіумів «Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications», більшість з яких було проведено в Любліні, Кракові, Львові та Одесі. Він є головним редактором збірника «Каталіз та нафтохімія», членом редколегій низки хімічних журналів.

Downloads

Опубліковано

2023-10-24

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Брея. (2023). Вісник НАН України, (10), 102. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/4536