75-річчя члена-кореспондента НАН України С.Я. Кучмія

Анотація

3 січня виповнюється 75 років доктору хімічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Степану Ярославовичу Кучмію. У 1968 р. С.Я. Кучмій закінчив Львівський політехнічний інститут, відтоді працює в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, пройшовши шлях від аспіранта до заступника директора, завідувача відділу фотохімії.

С.Я. Кучмій — відомий вчений у галузі фотохімії та фотокаталізу. Він зробив вагомий внесок у розвиток фотохімії конденсованих середовищ, зокрема фотохімічних та фотокаталітичних перетворень за участю лабільних координаційних сполук перехідних металів, у розроблення фізико-хімічних засад створення «гібридних» фотокаталітичних систем, основаних на спільній дії комплексів перехідних металів та дисперсій напівпровідників, для перетворення й запасання сонячної енергії, виконав дослідження спектральних, фотофізичних, фотохімічних та фотокаталітичних властивостей нанорозмірних і наноструктурованих напівпровідників, розвинув уявлення про механізми процесів за їх участю. У його роботах виявлено вплив розмірних і квантово-розмірних ефектів на фотоніку напівпровідникових фотокаталітичних систем, показано можливості кількісного опису енергетики систем на основі напівпровідникових наночастинок і нанокомпозитів та прогнозування їх фотокаталітичної активності. С.Я. Кучмій з колегами сформулював фундаментальні основи нового напряму у фотохімії – нанофотокаталізу. Важливе значення мають його роботи із застосування фотохімічних методів для формування наноструктурованих напівпровідників, керування їх розмірами, спектральними, фотофізичними та фотокаталітичними властивостями. Останнім часом він працює над створенням нових фоточутливих наноматеріалів — перспективних композитів для використання як фотолюмінесцентних матеріалів у видимому діапазоні спектра, компонентів сонячних комірок, фотокаталізаторів тощо.

С.Я. Кучмій — автор понад 500 наукових праць, зокрема 4 монографій. Має 45 авторських свідоцтв і патентів. Його відзначено Державною премією України, премією ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Почесною грамотою Верховної Ради України, відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-19

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України С.Я. Кучмія. (2021). Вісник Національної академії наук України, (1). вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/44