75-річчя академіка НАН України В.І. Кальченка

Анотація

17 серпня виповнюється 75 років видатному вченому в галузі органічної, фосфороорганічної, біоорганічної та супрамолекулярної хімії, послідовнику і продовжувачу традицій наукових шкіл академіків О.В. Кірсанова та Л.М. Марковського академіку НАН України Віталію Івановичу Кальченку. Його роботи широко відомі і визнані вітчизняною і світовою науковою спільнотою.

Віталій Іванович народився в м. Ворожба Сумської області. Після закінчення з відзнакою хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту вже понад 50 років він працює в Інституті органічної хімії НАН України. З цією установою пов’язане його становлення як вченого, який пройшов шлях від аспіранта до доктора хімічних наук (1995), професора, академіка НАН України (2018), завідувача відділу хімії фосфоранів (з 1998 р.) і директора Інституту (з 2011 по 2021 р.). Тепер він — почесний директор Інституту органічної хімії НАН України.

Наукові дослідження В.І. Кальченка спрямовані на молекулярний дизайн, синтез та вивчення супрамолекулярних взаємодій фосфоровмісних макроциклічних сполук і створення на їх основі високоселективних рецепторів молекул та іонів, наближених за властивостями до природних ферментів, пошук шляхів їх практичного застосування у фармацевтичній і медичній хімії, створенні хемосенсорів, каталізаторів органічних реакцій, екстрагентів і сорбентів радіонуклідів.

Віталій Іванович Кальченко — автор численних монографій, наукових публікацій у провідних вітчизняних та міжнародних виданнях, авторських свідоцтв і патентів на винаходи, член редколегій низки вітчизняних та міжнародних наукових журналів. Він — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013), заслужений діяч науки і техніки України (2019), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну і плідну науково-організаційну діяльність, а також відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни».

Downloads

Опубліковано

2023-08-22

Як цитувати

75-річчя академіка НАН України В.І. Кальченка. (2023). Вісник НАН України, (8), 108. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/3907