75-річчя академіка НАН України Є.І. Крижанівського

Анотація

Відомий учений у галузі матеріалознавства, міцності і довговічності нафтогазового обладнання Євстахій Іванович Крижанівський народився 15 серпня 1948 р. на Івано-Франківщині. У 1972 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. У 1978 р. завершив навчання в аспірантурі Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України. Відтоді незмінно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, пройшовши шлях від асистента до ректора.

У 1980 р. Є.І. Крижанівський захистив кандидатську, а в 1990 р. — докторську дисертації. У 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2009 р. його обрано членом-кореспондентом, у 2015 р. — академіком НАН України.

Роботи Є.І. Крижанівського присвячені дослідженню властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації під дією високих статичних і циклічних навантажень у контакті з агресивними середовищами в широкому температурному діапазоні з урахуванням деградації. Особливу увагу вчений приділяє дослідженню корозійно-механічної деградації нафтогазопроводів за їх довготривалої експлуатації у глибоководних морських та зсувонебезпечних гірських умовах. Він зробив вагомий внесок у розвиток наукового напряму з проблем корозійно-механічного руйнування великогабаритних нафтогазових конструкцій довготривалої експлуатації та їх матеріалів.

Є.І. Крижанівський — автор понад 500 наукових праць, серед яких 16 монографій, 4 навчальні посібники, 89 винаходів і наукове відкриття. Під його керівництвом захищено 17 докторських та 21 кандидатську дисертації. Він виконує значну науково-організаційну роботу.

Є.І. Крижанівський — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Його відзначено низкою державних, галузевих та інших нагород.

Downloads

Опубліковано

2023-08-22

Як цитувати

75-річчя академіка НАН України Є.І. Крижанівського. (2023). Вісник НАН України, (8), 107. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/3906