80-річчя академіка НАН України М.І. Павлюка

Анотація

Відомий вчений у галузі геології горючих копалин, геотектоніки і геодинаміки нафтогазоносних провінцій доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України Мирослав Іванович Павлюк народився 4 серпня 1943 р. У 1959—1965 рр. навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка. З 1965 р. його діяльність пов’язана з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України, де він нині обіймає посади директора та завідувача відділу геології нафти і газу.

Головним напрямом досліджень Мирослава Івановича є геологія нафти і газу, зокрема історія геодинамічного розвитку і реконструкція формування геоструктури нафтогазоносних провінцій, закономірності нафтогазонагромадження, генеза вуглеводнів, геодинамічні режими та критерії нафтогазоносності. Він довів, що формаційна послідовність мезо-кайнозойських комплексів Азово-Чорноморського шельфу на певних етапах є індикатором домінуючих геодинамічних зусиль розтягу чи стиску та ізостазії; встановив, що локальна складчастість Азово-Чорноморського регіону має проміжний — між альпінотипним та германотипним — характер, що зумовлено геодинамічними процесами і тектонічною компресією Євразійської та Африкано-Аравійської літосферних плит. Побудував моделі Азово-Чорноморської та Баренцовоморської нафтогазоносних провінцій як структур периконтинентальних шельфів Східноєвропейської платформи. Відтворив основні етапи геотектонічного розвитку нафтогазоносних провінцій України та показав їхній вплив на нафтогазоносність у контексті зв’язку з новітньою геологічною парадигмою — тектонікою літосферних плит, що значно розширює термодинамічні умови перетворення розсіяної органічної речовини в надрах і зближує традиційні й альтернативні гіпотези походження нафти («полігенез нафти»).

М.І. Павлюк — автор понад 350 наукових праць, у тому числі 20 монографій, має 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Він заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії імені П.А. Тутковського НАН України. Його нагороджено медаллю «За працю і звитягу», орденом «За заслуги» III ступеня.

Downloads

Опубліковано

2023-08-22

Як цитувати

80-річчя академіка НАН України М.І. Павлюка. (2023). Вісник НАН України, (8), 106. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/3905