50-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Гумовського

Анотація

Відомий вчений у галузі ентомології, екології та екологічних основ біологічного методу боротьби зі шкідниками доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олексій Васильович Гумовський народився 2 квітня 1973 р. З 1993 р. працює в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, де пройшов шлях від лаборанта до завідувача відділу.

У роботах О.В. Гумовського значне місце посідає вивчення морфології та екологічних особливостей паразитичних перетинчастокрилих комах світової фауни. В результаті проведених молекулярно-генетичних та порівняльно-морфологічних досліджень встановлено характер філогенетичних зв’язків паразитоїдів-хальцид, відкрито еволюційний феномен випадіння їхніх личинкових стадій. Уперше досліджено життєвий цикл та будову преімагінальних фаз розвитку багатьох видів, описано понад 70 видів та 12 родів нових для науки сучасних і викопних комах з різних регіонів світу, а також показано, що деякі ендемічні групи паразитоїдів є вцілілими нащадками вимерлих груп, які були різноманітними в мезозойську еру.

Значна частина робіт О.В. Гумовського стосується паразитів шкідників сільського та лісового господарства. Зокрема, він працював над розробленням проєктів застосування біологічного методу боротьби зі шкідниками у співпраці з агрохолдингами та біолабораторіями України, втілюючи міжнародний досвід, набутий під час відряджень до дослідницьких закладів Європи, США та країн Африки.

О.В. Гумовський — автор 1 монографії і понад 90 наукових статей, більшість яких опубліковано у міжнародних реферованих виданнях. Він підготував 4 кандидатів наук. О.В. Гумовський отримував гранти Британського Королівського товариства, програми SYNTHESYS, Національної наукової агенції Бельгії, Фонду Олександра фон Гумбольдта та інших престижних фундацій.

Вчений є членом редколегій низки провідних фахових видань, входить до складу Комісії НАН України з інтеграції до Європейського дослідницького простору. Він лауреат премії ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2014).

Downloads

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

50-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Гумовського. (2023). Вісник НАН України, (4), 106. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/2805