75-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кунаха

Анотація

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Анатолійович Кунах народився 28 квітня 1946 р. У 1969 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Перші наукові досліди з цитогенетичного вивчення рослинних клітин у культурі in vitro розпочав у студентські роки в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, де одночасно з навчанням у КДУ працював старшим лаборантом протягом 1966–1969 рр. В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України працює з 1971 р., нині – завідувач відділу генетики клітинних популяцій. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію «Цитогенетичне вивчення клітинних популяцій у культурі ізольованих тканин рослин». Це була перша на теренах СРСР дисертація з генетики культивованих клітин рослин. У 1989 р. захистив докторську дисертацію «Мінливість та добір у популяціях культивованих клітин рослин».

Головний напрям наукових досліджень В.А. Кунаха — механізми мінливості геному в процесі адаптації рослин до екстремальних умов зростання, зокрема в Антарктиці та в культурі in vitro. Його основні праці присвячено вивченню популяційної та індивідуальної мінливості рослин-екстремофілів, а також установленню закономірностей перебігу процесів мінливості та добору в клітинних популяціях, пошуку шляхів регуляції мінливості у популяціях культивованих клітин і створенню на цій основі клітинних штамів — продуцентів біологічно активних речовин, насамперед лікарських речовин (фітопрепаратів). Він започаткував в Україні генетичні дослідження культивованих клітин, заклав основи нових наукових напрямів – генетики клітинних популяцій та біотехнології лікарських рослин і фітопрепаратів, першим розпочав вивчення геномної мінливості аборигенних вищих рослин Антарктики.

В.А. Кунах є автором понад 600 наукових праць, серед яких 9 монографій, підручник для вищих навчальних закладів «Біотехнологія рослин» та 44 патенти. За його консультування та наукового керівництва підготовлено і захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій. В.А. Кунах — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. В.Я. Юр’єва, ім. М.Г. Холодного та ім. С.М. Гершензона НАН України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-21

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кунаха. (2021). Вісник Національної академії наук України, (4), 104. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/28