60-річчя члена-кореспондента НАН України П.Є. Стрижака

Автор(и)

  • . .

Анотація

16 березня виповнюється 60 років доктору хімічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Петру Євгеновичу Стрижаку. У 1986 р. П.Є. Стрижак закінчив Московський фізико-технічний інститут, відтоді працює в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, пройшовши шлях від стажиста-дослідника, аспіранта до завідувача відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул.

П.Є. Стрижак — відомий вчений у галузі фізичної хімії. Його наукові праці присвячені актуальним проблемам хімічної кінетики і каталізу, нерівноважної термодинаміки, квантової хімії, явищам масоперенесення, фізико-хімії наноматеріалів. П.Є. Стрижак розробив теоретичні та експериментальні підходи до кількісного аналізу нерівноважних явищ, аномальних дифузійних процесів, які спостерігаються під час перебігу каталітичних реакцій. Він сформулював основні положення про природу розмірних і квантово-розмірних ефектів у гетерогенному каталізі, про вплив розмірних чинників, фрактальної структури твердих тіл на їхні каталітичні властивості та кінетику реакцій, розвинув фізико-хімічні засади створення каталізаторів на основі наночастинок металів та оксидів, нанопористих матеріалів, нановуглецевих структур для різних гетерогенно-каталітичних процесів. Отримані результати стали основою для важливих розробок у сфері водневої енергетики, нетрадиційних технологій переробки та використання біосировини, одержання синтетичного моторного палива тощо.

У доробку П.Є. Стрижака понад 400 наукових праць, у тому числі 7 монографій і підручників, 54 патенти. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій. П.Є. Стрижак веде активну педагогічну роботу як професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», є членом низки спеціалізованих вчених рад, редколегій фахових журналів, викладав у закордонних університетах (США, Канада, Німеччина). Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.

Downloads

Опубліковано

2023-03-15

Як цитувати

., . (2023). 60-річчя члена-кореспондента НАН України П.Є. Стрижака. Вісник НАН України, (3), 96. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/2560