75-річчя академіка НАН України А.Ф. Булата

Анотація

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. О.М. Динника НАН України академік НАН України Анатолій Федорович Булат народився 17 грудня 1947 р. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. З 1965 р. працює в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, де пройшов шлях від лаборанта до директора інституту (з 1992). З 2004 р. є академіком-секретарем Відділення механіки НАН України, з 2008 р. — головою Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.

А.Ф. Булат отримав визначні результати в галузі механіки гірських порід і геомеханіки масивів, створення техніки і технологій ведення гірничих робіт на великих глибинах, переробки корисних копалин, видобутку та утилізації шахтного метану. Він встановив закономірність руйнування вкрай напружених порід у разі малоенергоємних впливів і визначив умови, за яких масив гірських порід залучається до корисної роботи для зупинення або активізації самочинного руйнування порід приконтурної зони гірничих виробок. Під керівництвом А.Ф. Булата розроблено і реалізовано галузеву програму широкомасштабного впровадження анкерних систем на шахтах України. Він запропонував нову технологію дегазації вугільних пластів, яка дозволила подолати «газовий бар’єр», що стримував видобуток вугілля, і значно поліпшити умови праці гірників. Розробив новий концептуальний підхід до реструктуризації вугільної галузі шляхом створення теплоенергетичних комплексів малої потужності для вироблення теплової і електричної енергії безпосередньо в місцях видобування вугілля з подальшим його поглибленим переробленням.

А.Ф. Булат — автор понад 700 наукових праць, у тому числі більш як 20 монографій і понад 200 винаходів. Результати його наукових досліджень увійшли до низки нормативних документів і успішно впроваджені на шахтах Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. Під науковим керівництвом Анатолія Федоровича підготовлено більш як 20 кандидатів та докторів наук. Його удостоєно орденів «За заслуги» III ступеня, Ярослава Мудрого V ступеня та багатьох інших нагород.

Downloads

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

75-річчя академіка НАН України А.Ф. Булата. (2022). Вісник НАН України, (12), 98. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/2111