70-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. Скрипниченко

Анотація

Відомий учений-економіст у галузі прикладного кількісного аналізу та економетричного моделювання доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Марія Іллівна Скрипниченко народилася 17 липня 1952 р. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 р. працює в НАН України — Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова (1980—1991), Інститут економіки (1991—1997), ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (з 1997).

Основним напрямом наукової діяльності М.І. Скрипниченко є розвиток сучасної концепції макроекономічного прогнозування в частині побудови інструментарію комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Здійснені розробки моделей різнопланового характеру дозволяють у режимі реального часу проводити комплекс заходів з обґрунтування економічної політики та оцінку пропозицій різних експертних груп і урядових ініціатив.

Результати досліджень М.І. Скрипниченко висвітлено в понад 150 наукових працях, з яких одна індивідуальна і 27 колективних монографій. Серед її учнів — один доктор і два кандидати економічних наук. М.І. Скрипниченко брала участь у підготовці щорічних послань Президента України до Верховної Ради України, у створенні першого в Україні законопроєкту «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Як провідний фахівець з моделювання та прогнозування розвитку національної економіки М.І. Скрипниченко відома і за межами України, її наукові праці опубліковані у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Росії, США. Вона учасник міжнародних дослідницьких проєктів Світового банку, проєкту в рамках ТАСІС, з 1996 р. бере участь у роботі міжнародної експертної групи проєкту LINK (ООН — США) з актуальних питань моделювання та прогнозування розвитку економіки світу, окремих країн та регіонів.

М.І. Скрипниченко — заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В.С. Михалєвича НАН України. Її нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. Скрипниченко . (2022). Вісник Національної академії наук України, (7), 106. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1119