Вісник НАН України. 2012. №12. С. 12–18
https://doi.org/10.15407/visn2012.12.012

О.М. Браун
Інститут фізики Національної академії наук України, Київ

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ТЕРТЯ
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 24 жовтня 2012 року

Анотація: Тертя є однією з найстаріших фізичних проблем. Воно має велике практичне значення, однак, незважаючи на це, повного розуміння проблеми поки що немає. Доповідь присвячено останнім теоретичним дослідженням з фізики тертя. Викладено результати молекулярно-динамічного моделювання тертя, які з’ясовують мікроскопічні механізми руху тонкої плівки мастила. Обговорено підхід до тертя на мезоскопичному рівні, узагальнення якого дозволяють урахувати взаємодію між контактами (нерівностями), описати поширення самовідновних тріщин у фрикційному інтерфейсі та роль деформацій підкладки на початку ковзання, а також передбачити появу провісників землетрусів.
Ключові слова: механізми тертя, молекулярно-динамічне моделювання, самовідновні тріщини, фрикційний інтерфейс.

Мова статті: українська