Дідух, Я. П. «Наукові засади фітобіотичної стратегії збереження навколишнього середовища в сучасних умовах: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 року». Вісник Національної академії наук України, вип. 12, Грудень 2021, с. 90-98, doi:10.15407/visn2021.12.090.