Походенко, В. Д. «Доробок у галузі фізичної хімії вільних радикалів, спряжених електропровідних полімерів і наносистем: Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України». Вісник НАН України, вип. 7, Липень 2022, с. 47-49, http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1107.