Дідух, Я. П. (2021) «Наукові засади фітобіотичної стратегії збереження навколишнього середовища в сучасних умовах: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 року», Вісник Національної академії наук України, (12), с. 90–98. doi: 10.15407/visn2021.12.090.