Локтєв, В. М. і Киридон, А. М. (2022) «Про підготовку видання багатотомної ‘Великої української енциклопедії’: Стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 8 червня 2022 року», Вісник Національної академії наук України, (8), с. 13–18. doi: 10.15407/visn2022.08.013.