«90-річчя академіка НАН України А.А. Долінського» (2021) Вісник Національної академії наук України, (7), с. 90. доступний у: http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/120 (дата звернення: 17 Жовтень 2021).