«Постанови Загальних зборів НАН України» (2022) Вісник Національної академії наук України, (7), с. 54–56. доступний у: http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1109 (дата звернення: 19 Серпень 2022).