Походенко, В. Д. (2022) «Доробок у галузі фізичної хімії вільних радикалів, спряжених електропровідних полімерів і наносистем: Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України», Вісник Національної академії наук України, (7), с. 47–49. доступний у: http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1107 (дата звернення: 11 Серпень 2022).