Пирожков, С. І. (2022). Про Національну доповідь НАН України «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз»: За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 року. Вісник Національної академії наук України, (5), 45–55. https://doi.org/10.15407/visn2022.05.045