Дідух, Я. П. (2021). Наукові засади фітобіотичної стратегії збереження навколишнього середовища в сучасних умовах: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 року. Вісник Національної академії наук України, (12), 90–98. https://doi.org/10.15407/visn2021.12.090