Локтєв, В. М., & Киридон, А. М. (2022). Про підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії»: Стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 8 червня 2022 року. Вісник Національної академії наук України, (8), 13–18. https://doi.org/10.15407/visn2022.08.013