(1)
Дідух, Я. П. Наукові засади фітобіотичної стратегії збереження навколишнього середовища в сучасних умовах: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 року. Вісник НАН України 2021, 90-98.