(1)
Демченко, В. Л. Матеріали та адитивні технології виготовлення полімерних виробів біомедичного призначення: За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 червня 2022 року. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2022, 71-75.