(1)
Локтєв, В. М.; Киридон, А. М. Про підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії»: Стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 8 червня 2022 року. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2022, 13-18.