(1)
Постанови Загальних зборів НАН України. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2022, 54-56.