(1)
Сесія Загальних зборів Національної академії наук України: 15 червня 2022 року. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2022, 3-6.