75-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Савчука

Анотація

Відомий вчений у галузі прикладної математики, криптографічного захисту інформації доктор фізико-математичних наук, доцент, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Михайло Миколайович Савчук народився 19 травня 1947 р. в м. Магадан (Росія). У 1970 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Становлення М.М. Савчука як науковця-математика і фахівця з математичних методів захисту інформації відбувалося в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (1974—2000), де він навчався в аспірантурі під керівництвом академіка НАН України І.М. Коваленка, а потім тривалий час працював. У 2000—2021 рр. він очолював першу в Україні кафедру математичних методів захисту інформації НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», з 2021 р. є професором цієї кафедри.

Основні напрями наукових досліджень М.М. Савчука — криптографія та криптоаналіз, теорія ймовірностей і випадкових процесів, ймовірнісна комбінаторика, асимптотичний аналіз, математичне моделювання систем захисту інформації. Він запропонував єдиний підхід до дослідження сумісного розподілу випадкових величин у комбінаторних схемах розміщень, розробив загальну методику асимптотичного дослідження збіжності векторних випадкових процесів у задачах розміщення. Було створено математичний апарат для дослідження властивостей, характеристик та стійкості криптографічних перетворень на основі комбінаторно-ймовірнісних і алгебраїчно-ймовірнісних моделей та асимптотичного аналізу з використанням граничних теорем теорії ймовірностей та випадкових процесів. Це дозволило отримати низку результатів з побудови та оцінки складності методів і алгоритмів криптографії та криптоаналізу, в тому числі для систем і способів криптографічного захисту інформації. М.М. Савчук брав участь у проведенні наукових досліджень і практичних розробок в інтересах урядового зв’язку, забезпечення функціонування національної системи криптографічного захисту інформаційних технологій.

М.М. Савчук — автор і співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3 монографій та 3 авторських свідоцтв про винахід,

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Савчука. (2022). Вісник Національної академії наук України, (5), 90. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/563