75-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Сидоренка

Анотація

Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Сергій Іванович Сидоренко народився в 1947 р. в Донецьку.

С.І. Сидоренко є керівником наукової школи, заснованої в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» академіком В.Н. Гриднєвим у 50-х роках XX ст. Він започаткував новий науковий напрям — дослідження та розроблення технологій створення технічно актуальних функціональних градієнтно-шарових металевих наноматеріалів. У його роботах встановлено такі закономірності загального характеру: багатостадійність дифузії в тонкоплівкових системах і визначальна роль процесів на зовнішній поверхні у дифузійному фазоутворенні в об’ємі, роль механічних напружень, кінетична стійкість термодинамічно нерівноважних фаз, нетипових для масивного стану. Його наукові результати закріплено в 55 патентах і авторських свідоцтвах, викладено у понад 700 наукових роботах (статті у високоімпактних наукових журналах, публікації в тезах доповідей та збірниках праць конференцій) та 18 монографіях, випущених у видавництвах «Наукова думка», LAP, Springer.

С.І. Сидоренко підготував 3 докторів і 25 кандидатів наук. Він співпрацює з ученими 16 зарубіжних університетів (Німеччина, Швеція, Японія, КНР, Польща, Угорщина, Греція, Румунія), виконав більш як 20 міжнародних проєктів.

С.І. Сидоренко — один з авторів висунутої в 1990-х роках ідеї розвитку фізико-технічної освіти в Україні на основі подальшої інтеграції науки і освіти. Він робить значний особистий внесок у розвиток міжнародної кооперації вчених-матеріалознавців України як координатор кафедри ЮНЕСКО та Українсько-японського центру, директор Українсько-китайського та Українсько-польського центрів, представляє вчених КПІ в міжнародному вимірі.

С.І. Сидоренка відзначено Грамотою ВР України (1981), званням «Соросівський професор» (1993), золотим знаком Спілки науково-технічних товариств Польщі (2001), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2005), золотою медаллю Європейської науково-промислової палати (2013), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Сидоренка. (2022). Вісник НАН України, (5), 89. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/562