Геополітична регіоналізація просторового розвитку України: методологічні стратегії

Автор(и)

  • Володимир Михайлович Литвин академік НАН України, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України
  • Ярослава Володимирівна Верменич член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України https://orcid.org/0000-0002-4445-9492

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2022.05.063

Ключові слова:

просторовий розвиток регіонів України, геополітичний та геокультурний аналіз, територіальна регіоналізація, історична регіоналістика, регіональна ідентичність

Анотація

У статті висвітлено стратегії застосування міждисциплінарних підходів до аналізу процесів геополітичної регіоналізації просторового розвитку України та впливу глобалізації на зміну сутності концептів простору і території. Наголошено, що в умовах сучасних геополітичних реалій та загострення конфліктності зосередження дослідницької уваги на тенденціях просторового розвитку України дасть змогу проаналізувати явища регіональної асиметрії, запропонувати шляхи мінімізації дисбалансів, які виникають на цьому ґрунті, та виробити алгоритми посилення консолідації суспільства. Показано, що геополітичні стратегії є не лише концептуальним орієнтиром, а й методологічним інструментарієм для осмислення минулих та вибудови сучасних моделей просторового розвитку України, а тому проблеми геополітичної регіоналізації простору і територіальних трансформацій мають постійно перебувати як у фокусі регіональної аналітики держави, так і в епіцентрі національних стратегічних завдань та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

Посилання

Rokkan S., Urwin D. The politics of territorial identity. Studies in European regionalism. London: SAGE, 1982.

Bourdieu P. Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva. Moscow, 2007. (in Russian).

[Бурдье П. Социология социального пространства. Москва: Институт экспериментальной социологии, 2007.]

Jeffery C., Wincott D. The challenge of territorial politics: beyond methodological nationalism. In: Hay C. (ed.) New

directions in political science: responding to the challenges of an interdependent world. Basingstoke, 2010.

Daijkink G. National identity and geopolitical visions: maps of pride and pain. London, 1996.

Koch S.V., Uzun Ju.V. Detsentralizatsiya: kryteriyi otsinyuvannya rehionalnoyi polityky ta rezultaty v Ukrayini. In:

Rehionalna polityka: istoriya, polityko-pravovi zasady, arkhitektura, urbanistyka. Kyiv-Ternopil, 2018. P. 237—250. (in Ukrainian).

[Коч С.В., Узун Ю.В. Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні. В кн.:

Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. Київ-Тернопіль, 2018. С. 237—250.]

Paasi A. Europe as social process and discourse. Considerations of place, boundaries and identity. European urban and

regional studies. 2001. 8(1): 7—28. https://doi.org/10.1177/096977640100800102

Bulatova O., Chentukov Ju., Chentukov I. Integration processes and global regions. Journal of European Economy. 2018.

(3): 292—304. https://doi.org/10.35774/jee2018.03.291

[Булатова О., Чентуков Ю., Чентуков І. Інтеграційні процеси та глобальні регіони. Журнал європейської економіки. 2018. № 3. С. 292—304.]

Derhachev V.A. Novye formy mezhdunarodnoy ekonomycheskoy rehyonalyzatsyy. Economic innovations. 2014. (57): 111—126.

[Дергачев В.А. Новые формы международной экономической регионализации. Економічні новації. 2014. Вип. 57. С. 111—126.]

Tulchinsky R.V. Katehorialno-ponyatiynyy aparat stanovlennya novoho rehionalizmu. Ekonomichnyy analiz. 2017.

(4): 111—117. http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.111

[Тульчинський Р.В. Категоріально-понятійний апарат становлення нового регіоналізму. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 11—117.]

Vermenych Ja.V. Local History as a Scientific Field. Kyiv, 2012. (in Ukrainian).

[Верменич Я.В. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації. Київ: Інститут історії України НАН України, 2012.]

Krom M.M. Novaya politicheskaya istoriya: temy, podkhody, problemy. Novaya politicheskaya istoriya. Sankt-Peterburg, 2004. P. 7—17 (in Russian).

[Кром М.М. Новая политическая история: темы, подходы, проблемы. В кн.: Новая политическая история. СПб., 2004. С. 7—17.]

Dnistryansky M. Heopolitychni doktryny i pidkhody: krytychnyy analiz metodolohiyi. Lviv, 2003 (in Ukrainian).

[Дністрянський М. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. Львів, 2003.]

Nahorna L. Teoriya rehionalizmu: suchasne bachennya. Rehionalna istoriya Ukrayiny. 2008. (2): 81—94 (in Ukrainian).

[Нагорна Л. Теорія регіоналізму: сучасне бачення. Регіональна історія України. 2008. Вип. 2. С. 81—94.]

Criekemans D. Geopolitical schools of thought: a concise overview from 1890 till 2015 and beyond. Genève, 2009.

O'Tuathail G. Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society. Journal of strategic studies. 1999. 22(2/3): 107—124. https://doi.org/10.1080/01402399908437756

Hydman J. Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopolitics. Political Geography. 2004. 23(3): 307—322.

Pohorska I.I. Suchasni heopolitychni doslidzhennya: vplyv tradytsiyi i tysk perspektyvy. Actual Problems of International Relations. 2014. (120): 37—46. (in Ukrainian).

[Погорська І.І. Сучасні геополітичні дослідження: вплив традиції і тиск перспективи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120. Ч. 1. С. 37—46.]

Gottman J. The political partitioning of our world: an attempt at analysis. World politics. 1952. (4): 512—519.

Babkov A. Ikonografiya kak metod geopoliticheskogo analiza. Vlast. 2010. (9): 30—33. (in Russian).

[Бабков А. Иконография как метод геополитического анализа. Власть. 2010. № 9. С. 30—33.]

Bek U. Chto takoye globalizatsiya? Oshibki globalizma — otvety na globalizatsiyu. Moscow, 2001. (in Russian).

[Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. Москва: Прогресс-Традиция, 2001.]

Latour B. Reassembling the social. An introduction to actor-network theory. New York, 2005.

O’Tuathail G. Geopolitika postmoderna? Geopoliticheskiye predstavleniya moderna i za ikh predelami. Politicheskaya nauka. 2009. (1): 188—223. (in Russian).

[О'Тоал Дж. Геополитика постмодерна? Геополитические представления модерна и за их пределами. Политическая наука. 2009. № 1. С. 188—223.]

Auge M. Non-places: introduction to an anthropology of super-modernity. London, 1995.

Oushakine S. Traveling People: Nomadism Today. Ab Imperio. 2012. (2): 53—81. (in Russian).

[Ушакин С. О людях пути: номадизм сегодня. Ab Imperio. 2012. № 2. С. 53—81.]

Betliy O. Istoryk na pozovakh iz prostorom, abo chy mozhlyva synkhronizovana istoriya. Ukrayinsʹkyy humanitarnyy

ohlyad. 2012. (16-17): 132—151. (in Ukrainian).

[Бетлій О. Історик на позовах із простором, або чи можлива синхронізована історія. Український гуманітарний огляд. 2012. Вип. 16-17. С. 132—151.]

Repina L. Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv.: sotsial'nyye teorii i istoriograficheskaya praktika. Moscow: Krug, 2011. (in Russian).

[Репина Л. Историческая наука на рубеже ХХ—ХХІ вв.: социальные теории и историографическая практика. Москва: Круг, 2011.]

Lefebvre H. Proizvodstvo prostranstva. Moscow: Strelka Press, 2015. (in Russian).

[Лефевр А. Производство пространства. Москва: Strelka Press, 2015.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Як цитувати

Литвин, В. М., & Верменич, Я. В. (2022). Геополітична регіоналізація просторового розвитку України: методологічні стратегії. Вісник Національної академії наук України, (5), 63–76. https://doi.org/10.15407/visn2022.05.063