75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Уварова

Анотація

14 квітня 2022 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі фізики та хімії твердого тіла доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Віктору Миколайовичу Уварову.

У 1970 р. він закінчив Ростовський-на-Дону держуніверситет. З 1979 р. працює в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи, а з 2012 р. очолює відділ спектроскопії твердого тіла.

Наукова діяльність В.М. Уварова пов'язана з розвитком і впровадженням у практику комплексного підходу до вивчення будови та властивостей речовин, а саме: використання можливостей рентгенівської, фотоелектронної, мессбауерової, ЕПР-, оптичної спектроскопії, методів обчислювальної фізики. Він вивчав різноманітні за складом, структурою, характером атомного порядку стопи та тонкі плівки з них, інтерметаліди, шаруваті дихалькогеніди, сполуки графіту з перехідними металами, координаційні сполуки 3d-металів, високотемпературні металооксидні надпровідники, оксиди перехідних металів, зокрема ті, що зазнають електронного переходу метал–ізолятор. Завдяки поєднанню теоретичного й експериментального підходів зроблено внесок у з'ясування особливостей електронної структури повних і половинних гойслерових стопів, встановлено природу їхніх магнетних, оптичних і транспортних властивостей, вивчено залежність властивостей від ступеня атомного порядку.

В.М. Уваров — автор понад 200 праць, серед яких 1 монографія, 5 оглядів, 13 патентів. Він був одним з ініціаторів державної та академічної цільових програм розвитку нанотехнологій в Україні. Наразі є членом редколегій збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» і наукового журналу «Металофізика та новітні технології». Підготував 7 кандидатів фізико-математичних наук і 1 доктора технічних наук.

Наукова громадськість, колеги та друзі вітають Віктора Миколайовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я, щастя та нових творчих успіхів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Уварова. (2022). Вісник Національної академії наук України, (4), 97. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/2022-4-17