60-річчя академіка НАН України С.В. Ахоніна

Анотація

13 грудня виповнюється 60 років відомому вченому в галузі матеріалознавства та електрометалургії тугоплавких і хімічно активних металів доктору технічних наук, професору, лауреату Державної премії України, заступнику директора з наукової роботи Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, академіку НАН України Сергію Володимировичу Ахоніну.

С.В. Ахонін створив наукову школу з металургії титанових сплавів, запропонував новий підхід до розв’язання проблем взаємодії рідкого металу з газовою фазою в умовах поверхневого нагріву концентрованими джерелами енергії та структуроутворення в сплавах на основі титану при кристалізації в процесах спеціальної електрометалургії та під дією термічного циклу зварювання. У його роботах набула подальшого розвитку теорія кінетики процесів рафінування металевих розплавів у вакуумі в частині спільного розгляду процесів масопереносу в розплаві і газовій фазі та хімічної реакції на міжфазній поверхні. Він зробив значний внесок у розвиток теорії і практики електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно активних металів. Встановлені ним закономірності процесів кристалізації та випаровування металу в вакуумі під час нагріву концентрованими джерелами енергії дозволили оптимізувати технологічні процеси електронно-променевої плавки титану, ніобію і танталу, істотно підвищивши техніко-економічні показники цих процесів. Під його керівництвом проводяться роботи зі створення нових вітчизняних титанових сплавів з підвищеними експлуатаційними характеристиками і визначення оптимальних способів їх зварювання. За його участю вперше в Україні створено промислове металургійне виробництво зливків титану та сплавів на його основі діаметром до 1100 мм і масою до 20 т. Використання сучасних технологій електронно-променевої плавки забезпечило конкурентоспроможність цього виробництва на світових ринках.

С.В. Ахонін — автор 314 наукових праць, у тому числі 8 монографій і 18 патентів. Він підготував одного доктора та 5 кандидатів технічних наук, є заступником головного редактора журналу «The Paton Welding Journal» та головним редактором журналу «Сучасна електрометалургія».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

60-річчя академіка НАН України С.В. Ахоніна. (2021). Вісник Національної академії наук України, (12), 108. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/200