70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Мамченка

Анотація

Олексій Володимирович Мамченко народився 27 серпня 1952 р. У 1974 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка і став співробітником Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. З 1975 р. працює в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, нині — старший науковий співробітник цієї установи. У 1988 р. Олексій Володимирович захистив докторську дисертацію, в 2004 р. здобув звання професора. У 2009 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.

О.В. Мамченко — фахівець у галузі екологічної хімії сорбційних та іонообмінних процесів у водному середовищі; створення безвідходних і маловідходних технологій знесолення й пом’якшення води; очищення питної води; фізичної і колоїдної хімії гетерогенних систем; синтезу й дослідження сорбентів та іонітів. Основні напрями його наукової діяльності — розвиток теорії адсорбції з розчинів неоднорідно-пористими твердими тілами та полімерами; розроблення теорії іонообмінних рівноваг і принципу синтезу високоякісних іонітів; обґрунтування на цій основі екологічно досконалих методів одержання високоякісної питної води, підготування води для промислових потреб, у тому числі з біологічно очищених господарсько-побутових стічних вод. Олексій Володимирович розробив класифікацію пор вуглецевих і кремнеземних матеріалів за даними адсорбції розчинів, комплексний метод визначення структурно-сорбційних характеристик твердих тіл, обґрунтував рівняння ізотерм сорбції обмежено розчинних сполук у мікро- і мезопорах; сформулював теорії обмінних рівноваг, регенерації слабодисоціюючих іонітів стехіометричною кількістю реагенту, регенерації іонітів у псевдорідкому стані.

О.В. Мамченко — автор понад 200 наукових праць, а також 29 винаходів, 5 з яких успішно впроваджено (Київська ТЕЦ-5, Кременчуцька ТЕЦ, Банкнотно-монетний двір НБУ), а один визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахід року — 2004». Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Він лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2009).

Колеги та учні щиро вітають Олексія Володимировича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я і творчої наснаги.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-29

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Мамченка. (2022). Вісник Національної академії наук України, (8), 105. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1460