90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.М. Бутенка

Анотація

Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, директор і завідувач відділу клітинних та тканинних технологій ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», завідувач лабораторії патофізіології та імунології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» Геннадій Михайлович Бутенко народився 21 серпня 1932 р.

Основними напрямами наукової діяльності Г.М. Бутенка є розвиток в Україні нової перспективної і актуальної медико-біологічної дисципліни — регенеративної медицини, дослідження генетичних аспектів розвитку найбільш поширених захворювань, їх лікування та профілактика, розроблення, створення і використання нових молекулярно-генетичних, генно-клітинних біотехнологій у медицині. Геннадій Михайлович приділяє також велику увагу фундаментальним дослідженням біології стовбурових клітин, обґрунтуванню можливості їх використання в лікуванні захворювань серцево-судинної системи, нейродегенеративних захворювань, патологій опорно-рухового апарату, вікової патології, а також для оцінки біологічної безпеки і ризиків використання нових технологій у регенеративній медицині.

Г.М. Бутенко — автор понад 430 наукових праць, зокрема 5 монографій, 4 посібників, підручника для вищих медичних навчальних закладів, має 7 авторських свідоцтв. Він підготував 2 докторів та 17 кандидатів наук.

Геннадій Михайлович є головою комісії з імунологічних лікарських засобів та продуктів генних технологій Державного фармакологічного центру МОЗ України, членом правлінь наукових товариств з геронтології та геріатрії; імунології, алергології та імунореабілітації; патологічної фізіології; членом редколегій 5 наукових журналів.

За видатні наукові досягнення Г.М. Бутенку було присуджено дві Державні премії України в галузі науки і техніки (1981, 1999), премію ім. О.О. Богомольця НАН України (1997), присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2002).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-29

Як цитувати

90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.М. Бутенка. (2022). Вісник Національної академії наук України, (8), 101. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/1456