75-річчя члена-кореспондента НАН України С.П. Вассера

Анотація

Відомий учений у галузі мікології доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Соломон Павлович Вассер народився 26 серпня 1946 р. у Львові. У 1969 р. він закінчив біологічний факультет Ужгородського державного університету і того ж року став аспірантом Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за фахом «мікологія».

Талант С.П. Вассера як ученого та організатора науки розкрився під час його роботи на посаді завідувача відділу альгології Інституту ботаніки (1985–1994 рр.) та в Інституті еволюції Університету м. Хайфа в Ізраїлі, де з 1994 р. він розпочав піонерні дослідження з вивчення мікобіоти цієї країни, створив Міжнародний центр біорізноманіття та біотехнології спорових рослин і грибів, а також лабораторію з вивчення лікарських властивостей макроміцетів.

Головним напрямом наукової діяльності С.П. Вассера є вивчення вищих базидіоміцетів. Його теоретичні розробки з питань екології, географії, систематики і філогенії різних таксонів родини Agaricaceae було узагальнено у випуску, присвяченому агариковим грибам, серії «Флора грибов Украины». Ці роботи піднесли С.П. Вассера до рівня провідного агариколога світу, підтвердженням чого є його нагородження премією Фонду Олександра та Хелен Сміт (США) за внесок у розвиток агарикології (1991 р.).

С.П. Вассер заклав основи низки наукових напрямів, пов’язаних з дослідженням макроміцетів. За його ініціативи вперше в Україні було проведено роботи, спрямовані на вдосконалення технології промислового вирощування шапинкових грибів та селекції їх нових високопродуктивних штамів. Він став фундатором досліджень лікарських макроміцетів — продуцентів фармакологічно цінних речовин і першопрохідцем у справі охорони рідкісних та зникаючих видів грибів. На основі його даних було підготовлено список грибів для внесення до Червоної книги України (1996 р.). Після аварії на ЧАЕС у 1986 р. С.П. Вассер зосередився на дослідженні рівнів радіаційного забруднення грибів і криптогамних рослин у біогеоценозах України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України С.П. Вассера. (2021). Вісник Національної академії наук України, (8), 95. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/142