70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Михальського

Анотація

Відомий вчений у галузі електротехніки та електроенергетики, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Валерій Михайлович Михальський народився 3 липня 1951 р. в с. Будеї Одеської області. У 1973 р. закінчив факультет автоматики та промислової електроніки Одеського політехнічного інституту (нині Одеський національний політехнічний університет). З 1977 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів.

Наукові дослідження В.М. Михальського пов’язані зі створенням нових перетворювальних пристроїв силової електроніки, що забезпечують неспотвореність вхідних та вихідних струмів і напруг. Він розробив нову концепцію компенсації спотворень у перетворювачах частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією та нові принципи комутації змінного струму, засновані на поєднанні особливостей алгоритму векторної модуляції і покрокових перемикань ключів двосторонньої провідності, що є вагомим внеском у розвиток силової перетворювальної техніки енергетичного призначення. Ці дослідження сприяють подальшому розвитку наукової школи силової електроніки Інституту електродинаміки НАН України. Під керівництвом Валерія Михайловича розроблено низку пристроїв перетворювальної техніки, які виготовляються серійно, використовуються в різних галузях промисловості і є конкурентоспроможними на світовому ринку.

В.М. Михальський працює в експертних радах ВАК України та ДАК МОН України, є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, підготував трьох кандидатів технічних наук. Результати його наукової діяльності відображено в більш як 200 працях, зокрема 4 монографіях у галузі силової електроніки та електроенергетики, навчальному посібнику, понад 40 авторських свідоцтвах та патентах (в т.ч. патентах США та Великої Британії).

Колеги сердечно вітають Валерія Михайловича з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, творчого довголіття і нових здобутків на ниві науки.

Downloads

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Михальського. (2021). Вісник НАН України, (7), 96. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/126