70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Є. Кузьміна

Анотація

1 липня 2021 р виповнюється 70 років директору Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України доктору хімічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Віктору Євгеновичу Кузьміну. У 1973 р. В.Є. Кузьмін закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. Уся його наукова діяльність пов’язана з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України, в якому він працює з 1978 р., пройшовши шлях від старшого інженера до директора.

В.Є. Кузьмін – знаний в Україні та поза її межами фахівець у галузі досліджень закономірностей впливу будови органічних сполук на їх властивості. Визначним здобутком у його науковій діяльності є формування та розвиток нового наукового напряму – «Цілеспрямований пошук і молекулярний дизайн нових речовин та матеріалів з комплексом корисних властивостей, що базується на структурно-функціональному аналізі сполук та враховує їх топологію, геометрію і розподіл властивостей атомів у молекулі». Вперше сформульовано концепцію інформаційного поля молекули, що відкриває новий погляд на особливості молекулярної структури. Загальновизнаними є досягнення В.Є. Кузьміна в галузі теоретичної стереохімії – методологія стереоаналізу і стереодизайну хіральних сполук, а також кількісної оцінки їх хіральності. Основні результати його фундаментальних досліджень реалізовано у низці прикладних розробок – створено і впроваджено 12 комп’ютерних експертних систем для прогнозування властивостей органічних сполук.

В.Є. Кузьмін — автор понад 300 наукових статей, опублікованих у провідних вітчизняних та міжнародних виданнях, співавтор 8 колективних монографій (7 з них видані у США), має високий рейтинг цитування – його індекс Хірша становить: h = 24 (Web of Science), h = 29 (Google Scholar). Він підготував 2 докторів і 16 кандидатів наук.

В.Є. Кузьмін — голова експертної ради з хімічних наук департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, член наукових товариств American Chemical Society, Cheminformatics and QSAR Society та International Society for Antiviral Research. Його нагороджено відзнаками НАН України «За професійні здобутки» та «До 100-річчя НАН України».

Downloads

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Є. Кузьміна. (2021). Вісник Національної академії наук України, (7), 95. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/125